top of page

藝徒教室 / 最新活動

IMG-20230919-WA0004_edited.jpg

                                                                          聖像畫淺探:滋養靈命的活藝術?
2024年4月9 ~ 5月28日(逢周二)
晚上:7:15~9:30

截止報名日期:4月2日(周二) 
見香港浸信會神學院信徒神學教育部網址 
                                                       

                                                 
本頁更新日期:2024.5.11

bottom of page